Το VTCT (ITEC) C1 (Level 2) δομείται ως εξής:

Δεξιότητα Αξιολόγησης Τύπος Αξιολόγησης Συνολικό χρονοδιάγραμμα Βαθμολογία  Στάθμιση
Listening Γραπτή Εξέταση 20 λεπτά 30 25 %
Reading Γραπτή Εξέταση 60 λεπτά 30 25 %
Writing Γραπτή Εξέταση 70 λεπτά 30 25 %
Speaking Πρακτική Προφορική Εξέταση 6-8 λεπτά 30 25 %

H γραπτή εξέταση του επιπέδου VTCT (ITEC) C1 (Level 2) ολοκληρώνεται σε μία συνεδρία. Οι υποψήφιοι ξεκινούν την εξέταση με το Listening, το οποίο ακούγεται δύο φορές, και συνεχίζουν με το Reading και το Writing, έχοντας τη δυνατότητα να διαχειριστούν το χρόνο που τους απομένει στη δική τους ευχέρεια.

Η προφορική εξέταση του επιπέδου VTCT (ITEC) C1 (Level 2) πραγματοποιείται με τη συμμετοχή ενός εξεταστή και ενός υποψηφίου. Η θεματολογία των Part 2 και 3 αποστέλλεται με e-mail στα Κ.Ξ.Γ. και τους Ανεξάρτητους Υποψηφίους μιάμιση εβδομάδα πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν το 50% της συνολικής βαθμολογίας, η οποία προκύπτει από το συμψηφισμό όλων των τις δεξιοτήτων της εξέτασης.

Η βαθμολογία του VTCT (ITEC) C1 (Level 2) ανάγεται ως εξής:

Fail Pass Merit Distinction
Below 50% 50% – 64% 65% – 79% 80% and above

Sample Test

C1 Sample Assessment Material
Listening, Reading, Writing

C1 Sample Assessment Material
LRW Answer Key

C1 Sample Assessment Material
Speaking

C1 Sample Assessment Material
Listening Transcript

C1 Sample Assessment Material
Listening Recording