Το Level 1: Jungle Kings – Cubs αποτελεί το πρώτο από τα τρία επίπεδα Jungle Kings που απευθύνονται σε μικρούς/ές μαθητές/ριες που ολοκληρώνουν τις πρώτες Junior τάξεις.

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες που θα ολοκληρώσουν τη Junior A Class και έχει ως στόχο να τους/τις φέρει σε μία πρώτη επαφή με τη διαδικασία εξέτασης της Αγγλικής Γλώσσας, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους δίνοντάς τους/τες ένα έναυσμα για τη συνέχεια.

Πρόκειται για μία φιλική και σύντομης διάρκειας εξέταση, η οποία αξιολογεί το γραπτό λόγο μέσα από ασκήσεις Listening, Grammar, Vocabulary, Reading και Writing. Η βάση της είναι το 50% ενώ ο τελικός βαθμός προκύπτει κατόπιν συμψηφισμού όλων των ενοτήτων της εξέτασης.

Βασικά Χαρακτηριστικά

  • Επίπεδο: Junior
  • Tρόπος Εξέτασης: Γραπτός
  • Εξεταζόμενα μέρη: Listening, Grammar, Vocabulary, Reading και Writing
  • Διάρκεια Εξέτασης: 75 λεπτά

Διάρκεια Listening: 5 λεπτά – Ακούγεται δύο (2) φορές
Διάρκεια GVR και Writing: 70 λεπτά

Μορφή Εξέτασης

Εξεταστέα ύλη

Vocabulary Grammar
Alphabet
Colours
 Numbers 1-20
 Clothes
 Body Parts
 Animals
 Furniture
 Greetings
 Food
 House rooms
 School items
 House items
 Jobs
 Vehicles
 Family
 To be
 Plurals
 Have got
Can/Must
A/An – The
 This/That
 These/Those
 Imperative/Let’s
 Present simple
 Present continuous
 Some/Any
 Prepositions of place
 Prepositions of time
 Possessive adjectives/’s

Sample Test

Level 1: Jungle Kings – Cubs_LGVRW

Level 1: Jungle Kings – Cubs_KEY

Level 1: Jungle Kings – Cubs_Listening Transcript

Level 1: Jungle Kings – Cubs_Listening

JUNGLE KINGS

LEVEL 1  |   LEVEL 2    |   LEVEL 3

YOUNG LEARNERS A1 – A2

Pixel Woods (A1)  |  Pixel World (A2)