Το Level 2: Jungle Kings – Hunters αποτελεί το δεύτερο από τα τρία επίπεδα Jungle Kings που απευθύνεται σε μικρούς/ές μαθητές/τριες που ολοκληρώνουν τη Junior Class, όταν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουθούν περιλαμβάνει δύο (2) Junior τάξεις.

Όπως και το προηγούμενο επίπεδο (Level 1: Jungle Kings – Cubs), έτσι και το Level 2: Jungle Kings – Hunters αποτελεί μία πολύ φιλική προς τους μαθητές/μαθήτριες εξέταση, έχοντας ως στόχο να τους/τις φέρει σε μία πρώτη επαφή με τη διαδικασία εξέτασης της Αγγλικής Γλώσσας, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους δίνοντάς τους/τες ένα έναυσμα για τη συνέχεια. Και εδώ η βάση είναι το 50% ενώ ο τελικός βαθμός προκύπτει κατόπιν συμψηφισμού όλων των ενοτήτων της εξέτασης.

Βασικά Χαρακτηριστικά

  • Επίπεδο: Junior
  • Tρόπος Εξέτασης: Γραπτός
  • Εξεταζόμενα μέρη: Listening, Grammar, Vocabulary, Reading και Writing
  • Διάρκεια Εξέτασης: 75 λεπτά

Διάρκεια Listening: 5 λεπτά – Ακούγεται δύο (2) φορές
Διάρκεια GVR και Writing: 70 λεπτά

Μορφή Εξέτασης

Εξεταστέα ύλη

Vocabulary Grammar
Alphabet
Colours
Numbers
Clothes
 Animals
 Furniture
 Greetings
Days
Months
Seasons
✔ Basic sports items
Directions
Time
Food
House rooms
School items
House items
 Jobs
 Vehicles
 Family
Face & Body parts
Basic verbs
Weather
Buildings
Adjectives
 To be
 Plurals
Some/Any
Have got
There is/are – There was/were
Prepositions of place
Possessive pronouns
Subject/Object pronouns
Wh-questions
Present simple
Past simple +basic irregulars
Imperative/Let’s/Don’t
How much/How many
Can/Must
A/An – The
 This/That
 These/Those
 Prepositions of time
Possessive adjectives/’s
Comparative-Superlative
Present continuous
Future simple

Sample Test

Level 2: Jungle Kings – Hunters_LGVRW

Level 2: Jungle Kings – Hunters _KEY

Level 2: Jungle Kings – Hunters _Listening Transcript

Level 2: Jungle Kings – Hunters _Listening

JUNGLE KINGS

LEVEL 1  |   LEVEL 2    |   LEVEL 3

YOUNG LEARNERS A1 – A2

Pixel Woods (A1)  |  Pixel World (A2)