Η παιδική σειρά πιστοποιήσεων Jungle Kings έχει αποκλειστικά διαμορφωθεί για τους/τις μικρούς/ές μας φίλους/ες και απαρτίζεται από τρία επίπεδα. Τα δύο πρώτα, Level 1: Jungle Kings – Cubs και Level 2: Jungle Kings – Hunters απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε τάξεις επιπέδου Junior ενώ το τρίτο Level 3: Jungle Kings – Masters αφορά επίπεδο pre-A1.