Το Level A1: The Pixel Woods αντιστοιχεί στο επίπεδο Α1 του Common European Framework of Reference (CEFR) και είναι ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 7 – 12 ετών.

Σύμφωνα με το CEFR, στόχος της συγκεκριμένης εξέτασης είναι το παιδί να μπορεί να αποδείξει ότι κατανοεί γνωστές καθημερινές εκφράσεις και πολύ βασικές φράσεις, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες ενός συγκεκριμένου τύπου ασκήσεων, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να αλληλοεπιδράσει με απλό τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι το άλλο άτομο μιλά αργά και καθαρά και είναι έτοιμο να βοηθήσει.

Η βάση της είναι το 50% ενώ ο τελικός βαθμός προκύπτει κατόπιν συμψηφισμού όλων των ενοτήτων της εξέτασης.

Βασικά Χαρακτηριστικά

  • Επίπεδο: YLE A1 – (CEFR)
  • Tρόπος Εξέτασης: Γραπτός
  • Εξεταζόμενα μέρη: Listening, Grammar, Vocabulary, Reading, Writing & Speaking
  • Διάρκεια Εξέτασης: 90 λεπτά
    Διάρκεια Listening: 10 λεπτά – Ακούγεται δύο (2) φορές
    Διάρκεια GVR και Writing: 80 λεπτά
    Διάρκεια Speaking: Έως 5 λεπτά

 

Μορφή Εξέτασης

Sample Test

Level A1: The Pixel Woods_LGVRW

Level A1: The Pixel Woods_KEY

Level A1: The Pixel Woods _Speaking

Level A1: The Pixel Woods _Listening Transcript

Level A1: The Pixel Woods _Listening

JUNGLE KINGS

LEVEL 1  |   LEVEL 2    |   LEVEL 3

YOUNG LEARNERS A1 – A2