Το Level A2: The Pixel World αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2 του Common European Framework of Reference (CEFR) και είναι ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 7 – 12 ετών.

Σύμφωνα με το CEFR, στόχος της συγκεκριμένης εξέτασης είναι το παιδί να μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και συχνά χρησιμοποιούμενες εκφράσεις που σχετίζονται με τομείς που έχουν άμεση σχέση μαζί του, όπως για παράδειγμα βασικές προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία και άμεση καθημερινότητα, ενώ ταυτόχρονα να περιγράψει με απλούς όρους πτυχές του ιστορικού του, άμεσου περιβάλλοντος και θεμάτων σε τομείς άμεσης ανάγκης.

Η βάση της είναι το 50% ενώ ο τελικός βαθμός προκύπτει κατόπιν συμψηφισμού όλων των ενοτήτων της εξέτασης.

Βασικά Χαρακτηριστικά

  • Επίπεδο: YLE A2 – (CEFR)
  • Tρόπος Εξέτασης: Γραπτός
  • Εξεταζόμενα μέρη: Listening, Grammar, Vocabulary, Reading, Writing & Speaking
  • Διάρκεια Εξέτασης: 90 λεπτά
    Διάρκεια Listening: 10 λεπτά – Ακούγεται δύο (2) φορές
    Διάρκεια GVR και Writing: 80 λεπτά
    Διάρκεια Speaking: Έως 5 λεπτά

 

Μορφή Εξέτασης

Sample Test

Level A2: The Pixel World_LGVRW

Level A2: The Pixel World_KEY

Level A2: The Pixel World _Speaking

Level A2: The Pixel World _Listening Transcript

Level A2: The Pixel World _Listening

JUNGLE KINGS

LEVEL 1  |   LEVEL 2    |   LEVEL 3

YOUNG LEARNERS A1 – A2